Oferujemy usługę wypału prac w naszej pracowni w Warszawie.  

Gdzie przynieść prace?

Prace proszę przynieść do naszej pracowni ceramicznej A&T Ceramika ul. Przy Agorze 17

Jak przygotować prace? 

W przypadku wypału na biskwit prosimy o przynoszenie wysuszonych prac (minimum 3 dni).

W przypadku szkliwionych prac, prosimy o wyczyszczenie prac od spodu. Wyjątkiem są prace, które mają stać na podstawkach do wypału, lub być zawieszonymi na drutach. Taką informację należy umieścić na pozostawionej przy pracy karteczce. 

Na miejscu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie karteczki z niezbędnymi do identyfikacji danymi – nazwisko/nazwa pracowni, telefon kontaktowy oraz informacje dotyczące wypału – temperatura, czy postawić na podstawkach, powiesić na drucikach. Jakiekolwiek inne informacje mające znaczenie przy wypale powinny znaleźć się na odwrocie karteczki.  

Prace przyjmujemy wyłącznie w kartonowych skrzynkach (np. takich jak po owocach lub pomidorach z marketu) - na miejscu można przepakować prace do takiej skrzynki. 

Ile trwa wypał?

Staramy się, prace były gotowe do odbioru w ciągu 14 dni, jednak termin ten może się wydłużyć. Gdy prace zostaną wypalone, wysyłamy SMS z informacją o tym, na wskazany nr telefonu.

Na jakie temperatury wypalamy prace?

Prace wypalane są standardowo na poniższe temperatury:

biskwit  - 920⁰C,

szkliwo niska temperatura - 1060⁰C,

szkliwo wysoka temperatura - 1220⁰C.

Możliwe jest wypalenie prac w innej temperaturze, należy to jednak wcześniej ustalić z obsługą sklepu. Wycena wypału jest wtedy indywidualna. 

Cennik wypału standardowego:

Ceny liczone po wypale. 

Biskwit (minimalna opłata 8,00 zł) 10,00 zł/kg 

Szkliwo niska temperatura (1060⁰C)  19 zł/kg

Szkliwo wysoka temperatura (1220⁰C) 22 zł/kg

Szkliwo 1 drut 10 cm (koraliki, zawieszki) 7 zł

Małe prace, układane na półce (biżuteria, kafelki, mozaiki) 20zł/półkę 

Cennik wypału ekspresowego +50% ceny standardowej. Data wypału ekspresowego ustalana jest indywidualnie.

Ustawienie na podstawce (prace szkliwione od spodu) 3 zł/podstawkę

Odszkliwienie pracy 2 zł/praca

Wybuch pracy od 20 zł

Czyszczenie półki od 20zł

Pozostawienie mokrych prac do wypału 25 zł

Zniszczenie dystansu – wg. cennika sklepu.

Zniszczenie pieca – według wyceny specjalisty

- W przypadku wybuchu pracy biskwitowej, na skutek której dojdzie do zanieczyszczenia zostanie pobrana opłata w wysokości minimum 20,00zł. Jeśli w wyniku wybuchu zostaną uszkodzone elementy pieca, klient zostanie obciążony kosztami naprawy. 

- Gdy ze względu na niewłaściwe nałożenie szkliwa na pracę, dojdzie do zanieczyszczenia półki i trwałego przyklejenia się pracy do płyty, zostanie pobrana opłata w wysokości od 20zł. Wysokość opłaty uzależniona jest od zniszczeń i kosztu czyszczenia płyty. W przypadku braku możliwości wyczyszczenia płyty, Klient obciążany jest kosztem całej półki wg. cennika sklepu. 

-   Gdy ze względu na wybuch pracy lub niewłaściwe nałożenie szkliwa na pracę, dojdzie do zniszczenia pieca, koszt naprawy ustalony zostanie ze specjalistą, a Klient zostanie tą kwotą obciążony. 

- Jeśli pozostawione prace nie są gotowe do wypału (są zbyt mokre) zostanie doliczona opłata w wysokości 25 zł za przechowywanie i suszenie. 

Wymiary pieców, w których wypalamy:

·         Ø 40 cm, wysokość 50 cm

·         Ø 40 cm, wysokość 34 cm

·         40 cm x 40 cm, wysokość 40 cm

·         45 cm x 50 cm, wysokość 70cm

Jeżeli pozostawione prace są poszkliwione należy od wymiarów pieca odjąć 2 cm.

Ceny standardowe za wynajem całego pieca:

Mały piec (Ø 40 cm, wysokość 50 cm):  

Biskwit 110 zł

Szkliwo niska temperatura 130 zł

Mały piec (Ø 40 cm, wysokość 34 cm)

Biskwit 110,00 Zł

Szkliwo niska temperatura 120,00 zł

Duży piec (45 cm x 50 cm, wysokość 70cm)

Biskwit 160zł

Szkliwo niska temperatura 220zł

Szkliwo wysoka temperatura 250zł

Kwadratowy piec (40 cm x 40 cm, wysokość 40 cm)

Biskwit – 130,00 zł

Pozostawiając prace do wypalenia zgadzasz się z powyższymi zasadami wypału prac.