Oferujemy usługę wypału prac w naszej pracowni w Warszawie. 

Gdzie przynieść prace?

Prace proszę przynieść do naszej pracowni ceramicznej A&T Ceramika ul. Dorodna 31b

Jak przygotować prace? 

W przypadku wypału na biskwit prosimy o przynoszenie wysuszonych prac (minimum 3 dni).

Na miejscu zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie karteczki (imię i nazwisko, numer telefonu oraz informację czy praca ma być wypalona na biskwit, szkliwo niska temp, szkliwo wysoka temp)

Ile trwa wypał?

Prace są gotowe do odbioru w przeciągu 5-7 dni. Gdy prace zostaną wypalone otrzymają Państwo SMS. -

W przypadku wypału na biskwit prosimy o przynoszenie wysuszonych prac (minimum 3-4 dni). W przypadku szkliwionych prac prosimy o wyczyszczenie prac od spodu. 

Cennik wypału:

Biskwit (minimalna opłata 4,00 zł) 8 zł/kg 

Szkliwo niska temperatura (1060⁰C)  18 zł/kg

Szkliwo wysoka temperatura (1220⁰C) 20 zł/kg

Szkliwo 1 drut 15 cm (koraliki,zawieszki) 7 zł

Ustawienie na podstawce (prace szkliwione od spodu) 3 zł/praca

Odszkliwianie pracy                         2 zł/praca

Wybuch pracy* 20 zł

Czyszczenie półki** 20-40 zł

Pozostawienie mokrych prac do wypału *** 25 zł 

* W przypadku wybuchu pracy biskwitowej, na skutek której dojdzie do zanieczyszczenia zostanie pobrana opłata w wysokości 20,00 zł. Jeśli w wyniku wybuchu zostaną uszkodzone elementy pieca, klient zostanie obciążony kosztami naprawy. 

** Gdy ze względu na niewłaściwe nałożenie szkliwa na pracę, dojdzie do zanieczyszczenia półki i trwałego przyklejenia się pracy do płyty, zostanie pobrana opłata w wysokości 20-40 zł obejmująca odklejenie pracy i wyczyszczenie półki. 

*** Jeśli pozostawione prace nie są gotowe do wypału (są zbyt mokre) zostanie doliczona opłata w wysokości 25 zł za przechowywanie i suszenie.